دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1137
تعداد نوشته ها : 3
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله در یک حدیث طولانی که در جلد هفتم بحار صفحه 213 هست فرمودند : 

کسی که به یک وجب از زمین همسایه خیانت کند آن قطعه تا اعماق زمین به صورت طوقی به گردنش می افتد. کسی که اهل گناه بزرگ زنا و لواط باشد بد بو تر از مردار به دوزخ می افتد. کسی که به مهریه همسرش ظلم کرده و آن را نپردازد در قیامت مانند زناکاران محشور گشته و مورد سول قرار می گیرد و از

کارهای نیک او کاسته و بدینوسیله حق همسرش پرداخت می شود.

 

                                                           

کسی که میان همسران خود به عدالت رفتار نکند در قیامت به دست او غل می زنند. کسی که به صورت مسلمانی سیلی زند با عذاب آن روز استخوان هایش خرد می شود. کسی که با نیش  زبان و سخن چینی میان مسلمانان را به هم زند در قیامت با نیش مار گزیده می شود. کسی که بخاطر مال و سرمایه ی خود به محرومان و فقرا فخر فروشی کرده و آنها را تحقیر کند در قیامت همچون مورچه خوار و کوچک محشور به دوزخ می رود. کسی که در دنیا نسبت زنا به مردان و زنان همسردار داده و آبرویی که یک عمر بدست آورده بودند بریزد خداوند هم در قیامت تمام کارهای خیر او را نابود کرده و با وضع شدید و اسفباری به دوزخ پرتاب می شود. کسی که در دنیا به جای این همه آب ها و شربت ها ٬ شیرها٬ عسل و میوه های لذیذ از شراب استفاده کند در قیامت هم از مایعات سمّی آتش زای بد بو خواهد نوشید. کسانی که اهل احتکارند یا با مشروبات حرام خو گرفته اند یا عامل گول زدن دختران و پسرانند در یک وادی جداگانه ای در دوزخ پذیرایی می شوند. کسانی که با گواهی ها و شهادت های ناحق و پرونده سازی های دورغ یک نفر را در جامعه سقوط می دهند در قیامت به زبانشان آویخته و در قعر دوزخ در کنار منافقان قرار می گیرند. کسانی که با سفره های رنگارنگ در جامعه طاغوت تراشی کرده و خودشان را مطرح می کنند همان غدا آتش هایی می شود که درون آنها را می سوزاند. کسانی که با تلاوت قران در جامعه خودشان را مطرح می کنند در قیامت با روی سیاه محشور می شوند. کسانی که در دنیا متکبرند در قیامت در قیافه های بسیار ریز لگدمال می شوند. کسانی که مردم از ترس به او احترم می گذارند از بدترین مردم در قیامت اند. کسانی که حتی با گفتن کلمه ای در قتل بی گناهی شرکت شوند در قیامت بخشی از خون آن بی گناه به دامن او قرار داده می شود. کسانی که دنیا را بر آخرت  و دنیاپرستان را بر مردان خدا ترجیح دهد در قیامت کورند. کسانی که منافقانه با مردم برخورد کرده و دو رو و دو زبانه باشند در قیامت دو زبان از آتش به آنها داده می شود. کسانی که مال دیگری را به ناحق تصاحب کنند گویا در قیامت قطعه ای از آتس را به دهن فرو برده اند. اگر با دقت مطالب فوق را ملاحظه فرمایید متوجه می شوید که بیشتر عذاب هاب قیامت مربوط به حقوق مردم و جامعه است حق همسایه ٬ حق همسر ٬ ریختن آبروی مسلمان ٬ سیلی زدن ٬ شهادت و گواهی نا حق دادن با سفره ها و تلائت قران ها ساختمان  های زیبا مردم را متوجه خود نمودن ٬ قلدری کردن و مردم را ترساندن و گرد اهل دنیا چرخیدن و منافقانه با مردم برخورد کردن و شریک در قتل بی گناهی شدن و متکبرانه زندگی کردن و ...اگر مردم دنیا طبق استدلال به قیامت ایمان بیاورند و طبق وحی و کتاب های آسمانی قهر و عقوبت خدا را باور داشته باشند و پای خود را از اینهمه مفاسد کنار بکشند در دنیای ما دیگر ترس و فقر ٬ قلدری ٬ توهین ٬ نفاقی به چشم نخواهد خورد.تمام مجازات به مال و ناموس و آبرو و جان میلیون ها انسان بی گناه یک عامل اصلی بیشتر ندارد و آن نداشتن ایمان به معاد است آری تمام دادگستری ها و حقوق دان ها و مصلحان و بشردوستان دنیا باید در راهی که می روند تجدید نظر نمایند و ریشه اصلی مفاصد در دنیا را بررسی کنند که آن نبود تقوا است سپس به عامل پیدایش تقوا که همان به حضور خدا و حضور ما در دادگاه او و ایمان به کیفر و پاداش خداست  توجه بیشتر شود و خلاصه دنیا راه اصلی را گم کرده است.    

رونوشت :معاد ٬ محسن قرائتی ٬ صفحه 390    


دسته ها :
جمعه نهم 12 1387
X